Menstruační cyklus

Menstruačníalněný cyklus (latinsky menstrualis měsíčně, měsíčně)

cyklické změny v orgánech reprodukčního systému ženy, jejichž hlavním projevem je měsíční krvavý výtok z genitálního traktu - menstruace. Menstruace začíná v pubertě a označuje konec první fáze sexuálního vývoje (viz puberta). První menstruace (menarche) se zpravidla vyskytuje ve věku 12-14 let, mnohem méně často v 9-10 letech (časná menarche) nebo 15-16 let (později menarche). Zpočátku M.ts. je anovulační povahy (nedochází k ovulaci - prasknutí folikulu vaječníků a uvolnění vajíčka do břišní dutiny), menstruace je často nepravidelná. Během 1-1 1 /2 let po vzniku menarché (období formování cyklu) M. c. získává pravidelný charakter a z anovulačního se mění na ovulační s rytmickými procesy zrání folikulů, ovulace a tvorby žlutého tělíska v místě prasknutí folikulu.

Po 16 letech se obvykle stanoví určitý rytmus M. c. - 21-32 dní uplyne od začátku menstruace do prvního dne následující menstruace. U 75% žen byla doba M. c. je 28 dní, 10% - 21 dní, 10% - 32 dní. Menstruační krvácení trvá 3–5 dní, obvykle 3 dny; ztráta krve nepřesahuje 150 ml. Během celého reprodukčního období života ženy (v průměru od 18 do 45 let) se M. c. Zpravidla nemění, s výjimkou období těhotenství a laktace, kdy se menstruace zastaví. Během premenopauzálního období (viz. Menopauza), ke kterému obvykle dochází po 45 letech, M.ts. je narušena v důsledku vyhynutí hormonální a reprodukční funkce vaječníků: ovulace se stává nepravidelnou, pak se vyvíjí přetrvávající anovulace, prodlužuje se interval mezi obdobími a nakonec dochází k poslední menstruaci, často označované výrazem „menopauza“ (k tomu v průměru dochází ve věku 50 let) Období trvající 6-8 let po menopauze se nazývá postmenopauza.

Nařízení M. c. komplexní a vícesložkový, prováděný za účasti mediobazální (hypofyzární) zóny hypotalamu, předního laloku hypofýzy a vaječníků, jejichž hormony (estrogeny a progesteron) způsobují cyklické změny v cílových orgánech reprodukčního systému, zejména v děloze. Fyziologické rytmické procesy v hypotalamu a hypofýze, doprovázené kolísáním sekrece gonadotropních hormonů (viz. Hypofyzární hormony), vedou k cyklickým změnám ve vaječnících (vaječníky) (obr. A, b). V první (folikulární) fázi M. c. ve vaječnících folikuly rostou a dozrávají, z nichž jeden (dominantní nebo vedoucí) dosahuje preovulační fáze. Uprostřed M.ts. tento folikul praskne a zralé vejce vstoupí do břicha (ovulace). Po ovulaci nastává druhá (luteální) fáze M. c., Během níž se místo prasklého folikulu tvoří žluté tělísko. Na konci M. c. Pokud nedojde k oplodnění, corpus luteum regresuje. V souvislosti s těmito procesy se cyklicky mění sekrece estrogenu a progesteronu..

Endometrium je nejcitlivější na působení ovariálních hormonů (viz Děloha) kvůli přítomnosti velkého počtu estrogenových a progesteronových receptorů v cytoplazmě a jádrech jeho buněk. Počet receptorů estradiolu v endometriu dosáhne maxima v polovině první fáze M. c. a pak to jde dolů; maximální obsah progesteronových receptorů spadá do preovulačního období (obr. c). Během M. c. dochází k růstu endometria, jehož tloušťka se na konci druhé fáze cyklu zvýší 10krát ve srovnání s první fází cyklu (obr. d). Podle ultrazvukového skenování dosahuje tloušťka premenstruačního endometria 1 cm. Spolu s růstem endometria se v něm vyskytují cyklické změny v žlázách, stromatu a cévách. Při histologickém hodnocení stavu endometria se rozlišuje fáze proliferace (časná, střední a pozdní), odpovídající folikulární fázi M. c., A fáze sekrece (časná, střední a pozdní), odpovídající luteální fázi cyklu (tabulka).

Změny endometria během ovulačního menstruačního cyklu

| Fáze | Den | Žlázy | Stroma |

| menstruační | menstruační | endometrium | endometrium |

| Brzy | -10-8 | Přímé, | Buňky |

| šíření | | malý, | fusiform |

| | | kolo; | s malými |

| | | podšívka | jádra a malá |

| | | jejich epitel | množství |

| | | jádra jsou malá; | vzácné mitózy |

| Průměr | -6-4 | Prodloužené, | Loose, |

| šíření | | mírně zvlněné; | edematózní; v klecích |

| | | buněčná jádra | množství |

| | | větší než v | zvýšil; |

| | | fáze brzy | více |

| Pozdní | -2-0 | Krimpovací, s | Otok není ostrý |

| šíření | | široký | vyjádřený; mitóza |

| Brzy | + 2 + 4 | Silně | O společnosti |

| sekrece | | zvlněný; jádra | kompaktní; |

| | | buňky | vzácné mitózy |

| Průměr | + 6 + 8 | Pilovitý zub, | Těžký edém,

| sekrece | | v lumen - | precidual |

| | | tajný; mitóza | reakce |

| Pozdní | + 10 + 12 | Regrese | Vyjádřeno |

| sekrece | | žlázy, | precidual |

| | | jejich stěny; | infiltrace |

Poznámka. Dny menstruačního cyklu se počítají od okamžiku ovulace (0), zatímco dny folikulární fáze jsou označeny znaménkem -, luteální fáze - znaménkem +

Na konci luteální fáze M. c. dochází k menstruaci, během které je funkční vrstva endometria odmítnuta. Menstruace je důsledkem snížení hladiny ovariálních hormonů (estrogenu a progesteronu) v krvi; oběhové poruchy v endometriu (dilatace a trombóza žil, arteriální křeč, fokální nekróza); zvýšení intravaskulární fibrinolýzy, snížení procesů srážení krve v cévách endometria; zvýšení obsahu prostaglandinů v děloze a zvýšení kontraktilní aktivity myometria. Zastavení krvavého výtoku je způsobeno hlavně regenerací endometria v důsledku epitelu zbytků žláz zachovaných v jeho bojové vrstvě; regenerace začíná druhým dnem M.ts. ještě před koncem výboje. Zastavení krvácení je usnadněno zvýšenou agregací krevních destiček v cévách endometria pod vlivem prostaglandinů.

Ovariální hormony způsobují cyklické změny v jiných částech reprodukčního systému. V první fázi M. c. pod vlivem estrogenů se zvyšuje kontraktilní aktivita myometria, ve druhé fázi klesá. Ithmus dělohy, rozšířený v první fázi M. c., Zužuje se ve druhé fázi. V žlázách cervikálního kanálu v první fázi M. c. sekrece hlenu se zvyšuje - z 50 mg na 700 mg denně v době ovulace, zatímco se mění její struktura - v ovulačním období je hlen tekutý, snadno propustný pro spermie, nejviskóznější (obr. g). Ve druhé fázi M. c. sekrece žláz cervikálního kanálu prudce klesá, hlen se stává viskózním a neprůhledným. Během M. c. struktura vaginálního epitelu se mění a výsledkem je buněčné složení vaginálního obsahu (obr. e): jak se blíží ovulace, zvyšuje se počet povrchových keratinizujících buněk ve vaginálním obsahu - velké buňky s bodovým (pyknotickým) jádrem; ve druhé fázi M. c. dominují v něm mezilehlé buňky s menší velikostí a větším jádrem. Ve druhé fázi M. c. peristaltické pohyby vejcovodů a oscilace řasinek epitelu se zvyšují.

V mléčných žlázách v první fázi M. c. pod vlivem estrogenů je zaznamenána proliferace laktocytů - žlázové buňky lemující dutinu alveol; ve druhé fázi M. c. v laktocytech převažují sekreční procesy, což souvisí s vlivem progesteronu. V předmenstruačním období jsou mléčné žlázy mírně oteklé kvůli zadržování tekutin v pojivové tkáni. U některých žen je překrvení významné a bolestivé (mastalgie).

Kromě změn v orgánech reprodukčního systému dochází k cyklickým změnám ve funkčním stavu jiných systémů ženského těla, zaznamenaných na konci 19. století. domácí vědci - S.S. Zhikharev a D.O. Ott. Bylo zjištěno, že během M. c. vzrušivost mozkové kůry se cyklicky mění. Takže v předmenstruačním období se zvyšují inhibiční procesy, snižuje se schopnost koncentrace, snižuje se účinnost a v předvečer menstruace se snižuje sexuální aktivita. V první fázi M. c. tón parasympatického dělení autonomního nervového systému se zvyšuje, ve druhé fázi - sympatiku. Změny metabolismu vody a solí a funkce kardiovaskulárního systému vedou k zadržování tekutin v těle v předmenstruačním období. Všechny tyto změny jsou způsobeny hlavně ovariálními hormony (estrogeny a progesteron), jejichž účinek se uskutečňuje prostřednictvím buněčných receptorů steroidních hormonů a systému neurotransmiterů (přenášečů humorálních a nervových impulsů).

Metody výzkumu. K objasnění přítomnosti nebo nepřítomnosti ovulace (častěji při identifikaci příčiny neplodnosti) se používají funkční diagnostické testy; měření bazální nebo rektální teploty (obr. e), studium symptomů zornice, stanovení délky napětí cervikálního hlenu, cytologické vyšetření vaginálního nátěru s výpočtem karyopycnotického indexu atd. (viz Gynekologické vyšetření). Někdy se ke stanovení ovulace používá histologické vyšetření škrábání endometria. Za tímto účelem proveďte úplné nebo částečné („vlakové“) seškrábnutí endometria 3-4 dny před nástupem menstruace. Detekce sekrečních změn v endometriu naznačuje, že došlo k ovulaci s přesností 90%. Pokud se škrábání provádí později nebo na začátku menstruačního krvácení, stanoví se v endometriu výrazná infiltrace leukocytů, která při absenci přesného označení dne M.ts. ve směru výzkumu nebo nedostatečné kvalifikace histologa může vést k chybné diagnóze endometritidy. Diagnostická hodnota studie škrábání endometria je nesmírně důležitá u poruch M. c., Protože umožňuje identifikovat atrofické, hyperplastické, dysplastické a atypické změny. Stanovení obsahu estrogenů a pregnandiolu (metabolitu progesteronu) v moči, estradiolu a progesteronu v krevní plazmě pro diagnostiku ovulace v ambulantní praxi je nepraktické, protože tyto metody jsou složité, drahé a jediná studie není příliš informativní.

Menstruační nepravidelnosti jsou hlavním příznakem poruch hormonální funkce vaječníků a nemocí dělohy. Mohou se také objevit při somatických (endokrinních atd.), Duševních onemocněních, užívání určitých léků (například hormonálních); v těchto případech M.ts. nepřímo narušena v důsledku změn neuroendokrinní regulace syntézy pohlavních hormonů ve vaječnících.

Jedním z častých porušení M.ts. jsou anovulační cykly, ve kterých v důsledku změny rytmu a úrovně sekrece gonadotropních hormonů hypofýzy ve vaječnících dochází k narušení růstu a zrání folikulu, vajíčka a nedochází k ovulaci. Anovulace způsobuje takzvanou endokrinní neplodnost (neplodnost), amenoreu (amenorea), dysfunkční děložní krvácení (nefunkční děložní krvácení). Ten lze také pozorovat během ovulačního menstruačního cyklu..

K porušení zákona M.ts. také zahrnout algomenorea (Algomenorrhea) - bolestivá menstruace; hypomenorea - menstruace trvající méně než 2 dny; hypermenorea - menstruace trvající 6-7 dní; oligomenorea - vzácná menstruace (interval mezi menstruací je více než 35 dnů); hypomenstruační syndrom - kombinace hypo- a oligomenorey; polymenorea - časté období (interval mezi obdobími je kratší než 21 dní); menoragie - nadměrná ztráta menstruační krve v důsledku zvýšení denního objemu sekretů nebo jejich trvání až 8–14 dnů.

Uvedené poruchy M. c. nemůže být diagnóza, protože podobné poruchy se vyskytují u různých gynekologických a extragenitálních patologií. Za jakékoli porušení M.ts. je nutné důkladné vyšetření, aby se zjistily jejich příčiny. Vyšetření provádí gynekolog za účasti lékařů jiných specializací (endokrinolog, psychiatr atd.).

Hygiena ženy. Během menstruace je nutné dvakrát denně umýt vnější genitálie mýdlem a teplou vodou. V dnešní době se obecně používá hygienický pás s vypouštěcí vložkou. V poslední době se rozšířily vaginální tampony, které dobře absorbují vlhkost. Použitý tampon se z pochvy odstraní zatažením za nit. Použití vaginálních tamponů zabraňuje kontaminaci prádla a poskytuje ženě větší volnost pohybu během menstruace.

Během menstruace není pohlavní styk povolen a sport je zakázán. Nedoporučuje se koupel, horká sprcha nebo návštěva sauny. Práce v domácnosti související s fyzickou aktivitou a zvedáním závaží (praní, vytírání atd.).

Bibliografie: Gynecological endocrinology, ed. K.N. Zhmakina, s. 6. M., 1980; Gynekologické poruchy. vyd. J. Powerstein, pruh, z angličtiny, M., 1985; Topchieva O.I., Pryanishnikov V.A. a Zhemkova Z.P. Biopsie endometria, str. 29, M., 1978.

Cyklické změny v orgánech reprodukčního systému ženy během ovulačního menstruačního cyklu: a - sekrece hormonů hypofýzy (FSH - hormon stimulující folikuly, LH - luteinizační hormon, Prl - prolaktin); b - změny ve vaječníku (1, 2, 3 - stadia zrání folikulů, 4 - ovulace, 5, 6, 7 - stadia vývoje žlutého tělíska); c - koncentrace estradiolových (červená čára) a progesteronových (modrá čára) receptorů v endometriu; d - morfologické změny v endometriu; e - buněčné složení vaginálního nátěru (Pap test); e - bazální teplota; g - viskozita hlenu děložního hrdla (délka niti tvořená protaženým hlenem).

II

Menstruačníalněný cyklus (cyclus menstrualis)

soubor soustavně se vyvíjejících změn v reprodukčním systému (ovariální a děložní cykly) na pozadí obecných funkčních posunů v těle ženy, k nimž dochází od prvního dne nástupu do prvního dne následující menstruace.

Menstruačníalněný cyklus anovulátorny (syn. M. c. monophasic) - M. c., u kterého nedochází k ovulaci a tvorbě žlutého tělíska (tj. neexistuje luteální fáze).

Menstruačníacyklus monofiluazyny - viz anovulační cyklus menstruace.

Menstruační cyklus: co to je, doba trvání, frekvence, selhání, nepravidelnosti

Příroda obdarovala ženy mnoha tajemstvími a zázraky. Každý by měl vědět, jaký je menstruační cyklus, protože díky němu můžete vypočítat dny před ovulací a bezpečně otěhotnět, nebo naopak, chránit se před nechtěným těhotenstvím.

 1. Co je to menstruační cyklus?
 2. Délka menstruačního cyklu
 3. Normální parametry menstruačního cyklu
 4. Fáze menstruačního cyklu
 5. První fáze
 6. Ovulace
 7. Druhá fáze
 8. Důvody pro narušení menstruačního cyklu
 9. Druhy menstruačních nepravidelností
 10. Jakého lékaře kontaktovat?
 11. Léčba menstruačních nepravidelností
 12. Konzervativní léčba
 13. Chirurgická operace
 14. Tradiční metody léčby
 15. Související videa

Co je to menstruační cyklus?

Na otázku, že takový menstruační cyklus je odpovědí, je tedy jednoduchá. Jedná se o rytmický fyziologický proces, při kterém je žena připravena na těhotenství. Abychom podrobně vysvětlili, co je to menstruační cyklus, můžeme říci, že jde o určité časové období, které začíná prvním dnem menstruace a končí posledním dnem do další menstruace. To znamená, že začátek menstruačního cyklu je první den menstruace..

Cyklus se opakuje měsíčně u všech žen kromě těhotných a kojících žen.

Při narození dívky je již asi 1,5 milionu vajec uloženo do vaječníků in utero. Po pubertě jejich počet klesá na 350-450 tisíc kusů. Po nástupu první menstruace, jednou za měsíc, jedno vejce opouští folikul a připravuje se na oplodnění, pokud se tak nestane, začíná menstruace.

Délka menstruačního cyklu

První menstruace začíná u dívek ve věku 11-14 let. V tuto chvíli - cyklus může mít různou dobu trvání, nepravidelný. Je to kvůli neúplné hormonální rezistenci dívky. Stabilizace menstruačního cyklu může trvat i několik let.

Mnoho žen si říká - kolik dní trvá normální menstruační cyklus? Délka měsíčního cyklu je u každé ženy individuální, měla by však být v normálním rozmezí - od 21 do 35 dnů. Stává se, že doba menstruačního cyklu u žen se odchyluje od těchto čísel o 2-3 jednotky, ale to je také považováno za normu.

Zajímavý! Nejideálnější ženský denní cyklus je 28 dní. Takto by měl trvat menstruační cyklus. Mírný rozdíl oproti tomuto číslu však vůbec neznamená patologii..

Normální parametry menstruačního cyklu

Chcete-li odpovědět na otázku, který menstruační cyklus je považován za normální, měli byste vědět, kolik je normální menstruační cyklus..

 • Délka menstruace je normální od 3 do 7 dnů. V průměru období trvají asi 5 dní.

Během těchto dnů žena, pokud má normální menstruační cyklus, ztrácí v průměru ne více než 60 ml krve - 40-50 ml.

 • Norma po dobu menstruačního cyklu je od 21 do 35 dnů.

Fáze menstruačního cyklu

Celkově existují 2 fáze cyklu, mezi kterými dochází k ovulaci.

První fáze

Jaká je první fáze menstruačního cyklu? Začátek menstruačního cyklu začíná folikulární fází. První fáze menstruačního cyklu začíná první den menstruace a končí před zahájením ovulace. To znamená, že trvá asi 14 dní. Nejdůležitějším procesem v této fázi je zrání folikulů, ke kterému dochází působením hormonu stimulujícího folikuly.

Folikuly jsou malé dutiny, které obsahují nezralé vejce. 1. den menstruace je úroveň zrání folikulů minimální a nízká hladina estrogenu (ženské hormony). Postupem času tyto sazby rostou..

Takže 13.14. Dne cyklů je vejce připraveno opustit folikul a estrogeny vytvářejí příznivé podmínky pro oplodnění. Zvyšují sekreci hlenu děložního hrdla, díky kterému je pro spermie pohodlnější pohyb, a také regulují dobrý průtok krve živinami na sliznici dělohy, takže v případě těhotenství neplodné vajíčko nic nepotřebuje.

Ovulace

V tomto okamžiku dosahuje koncentrace estrogenu svého maxima. Během toho začíná hladina luteinizačního hormonu stoupat. Jeho působením folikul praskne a vajíčko se uvolní do vejcovodů. Na otázku, jak počítat den ovulace, je odpověď docela jednoduchá - tento den je přesně polovinou cyklů. Například u ženy, jejíž cyklus je 24 dní, dojde k ovulaci přibližně za 12-13 dní, u ženy, která má 27. den měsíčního cyklu - uvolnění vajíčka za 13-14 dní.

Ovulace nemusí být nutně rytmická, může nastat s rozdílem 2-4 dny. Mnoho žen cítí uvolnění vajíčka v podobě bolestivé bolesti v jednom z vaječníků nebo dolní části zad..

Také v této fázi se u žen výrazně zvyšuje sexuální touha, výtok se stává hojnějším, slizničním, zvyšuje se bazální teplota a pokožka se stává čistší (kvůli maximálnímu obsahu estrogenu).

Druhá fáze

Druhá fáze se nazývá luteální. Poté, co vejce opustí folikul a projde vejcovody, jde směrem k děloze. Jeho životní cyklus je 24 hodin a cyklus spermií je 3–5 dní. Proto se 3-4 dny před ovulací a den uvolnění vajíčka považují za plodné, tj. Dny, kdy je velmi vysoká pravděpodobnost těhotenství.

Prázdný folikul začíná produkovat progesteron a vytváří se žluté tělísko. Progesteron pomáhá připravit výstelku dělohy na připojení oplodněného vajíčka. Maximální množství progesteronu se hromadí 6-8 dní po ovulaci. Spolu s tímto hormonem jsou také zvýšeny hladiny estrogenu. Výsledkem je, že u žen ve druhé fázi se projevují příznaky jako:

 • plačtivost;
 • otok mléčných žláz;
 • podrážděnost;
 • otok;
 • zvýšená chuť k jídlu;
 • bolesti hlavy;
 • nadýmání (plynatost).

Pokud vajíčko není oplodněno, pak se výrazně sníží koncentrace progesteronu a estrogenu. Z tohoto důvodu začíná proces odmítnutí endometria. Takto začíná menstruace.

Menstruace také sestává z několika fází:

 • První je desquamation. V tomto okamžiku je slizniční vrstva dělohy přímo odmítnuta. Jak dlouho tato fáze trvá - tolik nepříjemných pocitů, které žena zažije.
 • Druhým je regenerace. V této fázi dochází k hojení a obnově epitelu. Fáze regenerace začíná od 4 do 5 dnů cyklů.

Důvody pro narušení menstruačního cyklu

Porušení menstruačního cyklu nebo absence menstruace může naznačovat různé odchylky:

 • stres. Výbuchy emocí výrazně ovlivňují měsíční cyklus u žen. To je způsobeno nerovnováhou hormonu, ke které dochází při silných zkušenostech. Proto byste neměli být překvapeni, když po silném stresu přijde menstruace o něco dříve nebo se zpožděním;
 • změna klimatických podmínek. Velmi často může být menstruační cyklus narušen kvůli výletu někam, kde se klima liší od běžného. Nebo je to možné s prudkým zahřátím nebo studeným prasknutím;
 • změny v životním stylu. Zpoždění menstruace může být dokonce ovlivněno takovými změnami, jako jsou - změny ve stravě, nedostatek spánku, sportování, prudký nedostatek sexu nebo naopak jeho vzhled;
 • tělesná hmotnost. Délka menstruačního cyklu může také záviset na prudkém úbytku hmotnosti nebo přibývání na váze;
 • minulé nemoci. Mluvíme o takových onemocněních, jako jsou plané neštovice u dospělých, chřipka, zarděnky. Po těchto infekcích může dojít k opoždění zrání folikulů. Stojí za zvážení, že zpoždění menstruace je možné i po akutní respirační virové infekci;
 • hormonální poruchy. Pokud má žena poruchy v činnosti endokrinního systému, může mít posun v menstruačním cyklu. Nejčastěji je to pozorováno u patologie štítné žlázy, vaječníků a nadledvin;
 • antikoncepce. Při nesprávném výběru antikoncepce může dojít také ke zpoždění menstruace. To je způsobeno skutečností, že jádrem všech léků je restrukturalizace hormonálního pozadí, která ovlivňuje délku menstruačního cyklu. Proto by měla být antikoncepce vybírána opatrně a vždy s pomocí lékaře;
 • potrat. Potrat je vážným stresem pro celé tělo. Obnovu hormonálního systému vyžaduje čas, takže lze očekávat poměrně dlouhá zpoždění v menstruaci;
 • těhotenství. Jedním z hlavních „příznaků“ těhotenství je absence menstruace. Chcete-li to potvrdit, můžete provést test nebo předat analýzu hCG. Lidský choriový gonadotropin se objeví již 5-8 dní po oplodnění vajíčka. Toto je nejspolehlivější test pro potvrzení těhotenství..

Druhy menstruačních nepravidelností

Menstruační nepravidelnosti můžete odlišit podle jejich trvání. K tomu potřebujete vědět, který menstruační cyklus je považován za normální. Existují tedy takové typy porušení pravidel:

 • Polymenorea. Tento termín předpokládá krátký cyklus, tj. Pokud má žena 21 dní cyklu nebo méně. Pokud má žena 22 dní cyklu, je to považováno za normální. U polymenorey nemusí dojít k ovulaci. Je to nebezpečné kvůli obtížnosti otěhotnění..
 • Oligomenorea. Pokud má žena oligomenoreu, pak může menstruace jít s rozdílem 40-90 dnů. To znamená, že situaci, kdy je menstruační cyklus 40 dní, lze považovat za odchylku. Jedním z jejích projevů je neustálá nepravidelnost menstruace, stejně jako slabé a hojné krvácení..
 • Amenorea. Tato diagnóza je potvrzena, pokud období ženy trvá déle než 6 měsíců. Amenorea může být primární a sekundární. Primární - když u dívek starších 18 let menstruace vůbec nezačala. Sekundární - když se menstruace náhle zastaví, i když předtím měla žena normální menstruační cyklus.
 • Dysmenorea. Termín znamená nepravidelnou menstruaci, to znamená neustálé posuny v menstruačním cyklu. Například pokud ženský cyklus sestává z 27 dnů a menstruace trvá 21 dní, považuje se to za dysmenoreu. Nebo naopak, když cyklus sestává z 30 dnů a menstruace začala 24. den cyklu - je to také považováno za patologii.

Můžete rozlišit menstruační nepravidelnosti podle povahy krvácení:

 • Nízký výtok (hypomenorea). V tomto případě je pozorováno pouze špinění špinění s trváním cyklu 3-4 dny. Obvykle u ženy obvykle procházejí absolutně výrazným premenstruačním syndromem (bez pocitu slabosti, bolesti v dolní části břicha a dolní části zad).
 • Husté vypouštění. Vypouštění více než 250 ml za cyklus se považuje za hojné. Trvání menstruace u těchto žen je 6-7 dní s přítomností výrazného premenstruačního syndromu.
 • Intermenstruační výtok. Pokud se po menstruaci objeví špinění, je to důvod k návštěvě lékaře, protože mohou naznačovat vážnou patologii. Během uvolňování vajíčka (uprostřed cyklů) se může uvolnit několik kapek krve kvůli poškození endometria. Nezaměňujte však intermenstruační krvácení s malým uvolňováním krve během ovulace. Je třeba poznamenat, že během takového vypouštění by se doba menstruačního cyklu neměla měnit..

Jakého lékaře kontaktovat?

Pokud dojde k posunům v menstruačním cyklu, žena by se měla poradit s gynekologem. Již po vyšetření na gynekologickém křesle může lékař mít podezření na patologii spojenou se zpožděním menstruace. K objasnění a potvrzení diagnózy však žena potřebuje:

 • podstoupit obecný krevní test;
 • předat nátěr pro mikroskopické vyšetření;
 • udělat ultrazvuk genitálií.

V případě potřeby možná budete muset podstoupit - CT, MRI studie. Pokud je důvod, který způsobil zpoždění, také spojen s poškozením jiných orgánů, budete se muset poradit s lékařem jiné specializace..

Léčba menstruačních nepravidelností

Léčba menstruačních nepravidelností může být různá - v závislosti na příčině patologie. Pokud žena nemá normální menstruační cyklus, je problém léčen konzervativními, chirurgickými, lidovými a smíšenými metodami..

Konzervativní léčba

Léky jsou vybírány na základě důvodu, proč jsou způsobeny menstruační nepravidelnosti.

 • s nepravidelnou menstruací jsou ženám předepisovány orální antikoncepce. Nevýhodou použití těchto prostředků je, že poměrně často existují situace individuální nesnášenlivosti antikoncepce, stejně jako v dočasném účinku (když žena přestane užívat drogy, cyklus se znovu ztratí);
 • hormony. Pokud je absence menstruace spojena s hormonální nerovnováhou, může lékař předepsat analoga syntetických hormonů. Po léčbě s nimi je měsíční cyklus u žen zcela normalizován;
 • hemostatické léky. Tyto prostředky jsou předepsány pro ženy s velkou ztrátou krve. Stojí za to pamatovat, že je nemožné pít takové léky spontánně, protože způsobují komplikace ve formě trombózy.

Chirurgická operace

Může být nutná operace u žen, které mají cysty, nádory vaječníků. Je také nutné chirurgické řešení, když se v děložní dutině hromadí krevní sraženiny..

Všechny výše uvedené operace se obvykle provádějí v celkové anestezii. Jak dlouho trvá chirurgický zákrok, závisí na patologii.

Důležité! Po operaci bude žena také potřebovat konzervativní léčbu. Bez užívání léků nelze dosáhnout efektu práce, normální menstruační cyklus se nemusí vrátit.

Tradiční metody léčby

Léčba lidovými metodami musí být nutně projednána s lékařem..

Lék na bolestivou menstruaci

Pokud má žena normální menstruační cyklus, ale liší se bolestí, může být v těchto dnech připraven lék na snížení bolestivosti. Měl by být připraven odvar z přesličky. To bude vyžadovat listy rostliny, které je třeba nalít vroucí vodou, a poté je nechat vařit 3-4 hodiny. Musíte vypít odvar z 1 polévkové lžíce každé 3 hodiny.

Lék je obzvláště vhodný pro první den menstruace - nejbolestivější ze všech cyklů.

Lék na nepřítomnost menstruace

S amenoreou si můžete připravit odvar z cibule. Nalijte slupku z 1 kg cibule do 1,5 litru vody. Mělo by se vařit, dokud voda neztmavne červeně. Po ochlazení připravené směsi ji můžete vzít půl sklenice třikrát denně..

Náprava na menstruační nepravidelnosti

Pokud žena naruší cyklus a menstruace je nepravidelná, můžete si připravit odvar z petrželky. K tomu nalijte drcená semena (3 lžičky) se sklenicí vroucí vody. Poté musí být vývar ochlazen a filtrován. Musíte to vzít 1 polévkovou lžíci 3-4krát denně. Chcete-li obnovit normální cykly - léčba bude trvat 1 měsíc.

Pokud je měsíční cyklus u žen z jakéhokoli důvodu narušen, je nutné se poradit s lékařem, protože samoléčba může vést k více komplikacím.

Menstruační cyklus u žen: co to je, popis jednotlivých fází

Ahoj! Co by měla každá žena vědět o svém měsíčním přirozeném jevu? V materiálu „Menstruační cyklus u žen“ jsou podrobné odpovědi na mnoho důležitých otázek.

 1. Funkce ženského těla
 2. Co brání stárnutí ženy
 3. Sexuální cykly
 4. První menstruace u dívek

Funkce ženského těla

Co je to menstruace? Jednou za měsíc si děloha vytvoří nové endometrium nebo výstelku v rámci přípravy na příjem oplodněného vajíčka. Když tam není, děloha začne odmítat výstelku.

Menstruační období začíná u dívek ve věku 11-14 let a u žen trvá přibližně 50 let. Výtok se stává nepravidelným ve věku 39-51 let, poté se úplně zastaví.

Nástup tohoto přírodního jevu může vést dívku k úzkosti. Zpočátku mohou dívky nepravidelně krvácet. Za rok se vše vrátí do normálu.

Norma je 21,28,30 dne. Menstruační cyklus potvrzuje, že dívka je zdravá, vyvinutá a schopná mít potomky..

Ženský cyklus může vést dívku k těhotenství i při náhodném styku. Maminka musí připravit svou dceru na dospělost, aby nevznikly žádné potíže.

Jaký je cyklus menstruace? Cyklus je období od prvního dne krvácení do prvního dne následujícího krvácení..

Doba trvání menstruačního cyklu:

 • průměr - 28 dní
 • krátké - 21 dní
 • dlouhá - 35 dní
 • u dospívajících to není neobvyklé - 45 dní. Je to v pořádku, pak všechno vyjde.

Pokud zaznamenáte nepravidelnosti v menstruačním cyklu, to znamená, že trvá déle než 7 dní, měli byste se poradit s lékařem. Možná předepíše léčbu.

Kontrolu nad cyklem zajišťují hormony: estrogen a progesteron. Co to je? Jedná se o nejdůležitější ženské hormony.

 • Estrogen podporuje tvorbu endometria v děloze.
 • Progesteron se tvoří uprostřed cyklu, to znamená po ovulaci.

Oba hormony připravují dělohu na příjem oplodněného vajíčka..

Střední cyklus u žen, co to je?

Kolem středu cyklu dozrává v ženském těle vajíčko schopné oplodnění, tj. Dochází k ovulaci. Pokud plánujete těhotenství, pak je v této době ženské tělo připraveno na početí dítěte. Jak určit tento okamžik ve dne.

S cyklem 28-30 dnů dochází k ovulaci ve dnech 14-15, pokud počítáte od začátku krvácení.

Sexuální styk v dnešní době nejčastěji končí těhotenstvím. Kupte si testy zrání vajec. Testování by mělo být provedeno 24-48 hodin před ovulací. Pokud neplánujete mít děti, pak jsou tyto dny považovány za nejnebezpečnější..

Ale testování může selhat, protože existuje mnoho různých faktorů, které mohou ovlivnit délku cyklu. Fáze menstruačního cyklu si můžete vypočítat sami, pokud denně měříte bazální teplotu. Některé ženy počítají v těchto dnech pro početí, zatímco jiné - naopak, aby neotěhotněly..

 1. Vezměte běžný teploměr. Brzy ráno, bez vstávání z postele, bez náhlých pohybů (to je důležité!), Zaveďte to do konečníku.
 2. Nechte to tam 7 minut.
 3. Zapište si hodnoty.
 4. Na základě denních odečtů nakreslete graf. V horním řádku uveďte dny měření, na straně - bazální dávku. Na křižovatce položte body, které se pak spojí přímkou.

Kdy tento proces začíná?

Ve dnech, kdy teplota prudce stoupá, dochází k ovulaci.

Je důležité, aby každá žena znala fáze cyklu, aby se neměla v počtu mýlit. Fáze cyklu, jaké jsou? Toto jsou důležitá období mezi obdobími..

 • První fáze je folikulární (první fáze trvá kolik dní - 3-4 dny);
 • Druhou fází je ovulace;
 • Třetí fáze je luteální.

Folikulární dává počátek tvorby a zrání vajíčka. Ovulace - určená k výkonu důležité ženské funkce - početí.

Co se stane ve druhé fázi?

V první fázi cyklu se teplota udržuje na přibližně 36,8 ° C. 1–2 dny před ovulací dochází k poklesu doslova o zlomek stupně. Poté indikátor začne růst do 3 dnů a zůstane na těchto indikátorech až do konce druhé fáze (37,0-37,5 ° C). Tělo se připravuje na těhotenství.

Pozornost! Jakýkoli stres, nevolnost, alkohol, špatné návyky mohou změnit váš rozvrh a ovulace se může objevit v jiný den a poté nežádoucí těhotenství. Co se stane s tělem, pokud horečka přetrvává dva týdny? Gratulujeme vám k těhotenství!

Průměrná doba trvání druhé fáze cyklu, co to znamená pro ženu? Dítě můžete počat do 4–6 dnů.

Luteální fáze probíhá dvěma způsoby:

 • s oplodněným vejcem;
 • nebo bez ní, pokud nebyla oplodněna;
 • pokud došlo k početí, začne se produkovat žluté tělo, které aktivně vylučuje hormon lutein. Je to on, kdo bude podporovat a „krmit“ vejce.

Co brání stárnutí ženy

To jsou hormony. Často na nich závisí pracovní kapacita, mládí, přitažlivost a nálada ženy. Produkce hormonů se navíc během procesu krvácení mění téměř každý den, a proto se dámské nálady mění tak často..

Je důležité znát dny cyklu, jejichž popis vám pomůže lépe poznat sebe sama. 1. den děloha vyhodí použité endometrium, to znamená, že začne krvácení. Žena se může cítit špatně, bolesti v podbřišku. Chcete-li snížit bolestivé pocity, můžete si vzít „No-shpa“, „Buscopan“, „Belastezin“, „Papaverin“.

2. den začíná silné pocení. 3. den je děloha velmi otevřená, což může přispět k infekci. V tento den může žena také otěhotnět, takže sex by měl být chráněn..

Od 4. dne se nálada začíná zlepšovat, objevuje se výkon, protože menstruace se blíží ke konci.

Co je odpolední cyklus? Dny 9 až 11 jsou považovány za nebezpečné a můžete otěhotnět. Říkají, že v tuto chvíli si můžete představit dívku. A v den ovulace a bezprostředně poté je vhodné k početí chlapce.

12. den se zvyšuje libido žen, což s sebou nese silnou sexuální touhu.

Kdy začíná druhá polovina? Od 14. dne, kdy se vejce začne pohybovat k mužskému původu, dojde k ovulaci. 16. den může žena přibírat na váze, jak se zvyšuje její chuť k jídlu. Možnost otěhotnění zůstává až 19 dní.

Od 20. dne začínají „bezpečné“ dny. Co jsou Bezpečné dny? Šance na otěhotnění dnes klesají.

Mnoho žen si klade otázku: je možné, aby žena otěhotněla před menstruačním cyklem?

Pravděpodobnost je malá, ale nikdo nemůže poskytnout plnou záruku. Období menstruace se může změnit v důsledku mnoha faktorů. Žádná žena nemá po celý život rovnoměrný cyklus. I nachlazení, únava nebo stres to mohou změnit..

Mnoho lékařů varuje, že tělo je schopné „rozdávat“ opakovanou ovulaci, takže i 1 den před menstruací si můžete otěhotnět.

Ženský cyklus ve dne, co se děje v těchto dnech, by měla každá žena vědět, protože to ukáže, kdy jste připraveni na otěhotnění, když jste vášniví nebo naopak - chladno, proč se vaše nálada tak mění.

Sexuální cykly

Když uslyšíte - ovariálně-menstruační cyklus, je v těle zavedena cyklická sekrece gonadotropinu. Koncept sexuálního cyklu zahrnuje normální proces, který probíhá ve vaječnících pod vlivem hormonů, následovaný menstruací..

Jeho trvání je v průměru 28 +/- 7 dní. Jaký je normální interval mezi obdobími? Pokud nedojde k oplodnění, pak jakmile tento cyklus skončí, začne období nového cyklu. Jak dlouho to trvá? Interval mezi obdobími je normou od 21 do 35 dnů. Ale také se to děje jiným způsobem. Vytvořte malý kalendář, kde si označíte první den vybíjení.

Stojí za zmínku, že mezi ovulací a dalším obdobím by mělo uplynout 14 dní, ale jsou možné odchylky 1-2 dny. Pokud si všimnete, že váš cyklus je příliš krátký nebo příliš dlouhý, měli byste kontaktovat svého gynekologa a zjistit příčiny.

Porušení cyklickosti může naznačovat onemocnění genitální oblasti. Kdy začíná prodlužování cyklu? Cyklus se může prodloužit až po 45 letech, protože v procesu zrání vajíček dochází ke změnám.

Někdy si žena po menstruaci všimne krvavého výtoku. To by nemělo být!

Kapka krve může být uvolněna pouze v době ovulace. Pokud si všimnete náhlého výtoku, neléčte se - okamžitě vyhledejte lékaře!

Fáze ovariálně-menstruačního cyklu. Jména:

 • Menstruační (fáze deskvamace)
 • Postmenstruační (estrogenní, proliferativní, reparativní nebo folikulární)
 • Premenstruační (progestin, luteální, sekreční fáze před těhotenstvím).

Menstruační fáze trvá v průměru 4 dny. První den cyklu je začátkem odmítnutí endometria. V dnešní době chybí progesteron a estrogen se ještě nevytvořil.

Postmenstruační fáze - začíná 5. den ovariálního cyklu, končí 1-2 dny po ovulaci. K ovulaci dochází uprostřed cyklu. Během této fáze dochází k růstu a vývoji folikulů. Během vývoje folikulů se produkuje velké množství estrogenu.

Premenstruační fáze trvá 12-14 dní. Vysoká hladina progesteronu v dnešní době vytváří příznivé podmínky pro implantaci embrya.

Graf zobrazuje období menstruace, kdy můžete otěhotnět.

První menstruace u dívek

Maminka musí s dcerou projít všemi fázemi svého dospívání, včetně začátku menstruace. Nejprve musíte vysvětlit, co je menstruace u dívek. Nejjednodušším vysvětlením je, že tento jev je vlastní přírodě a není třeba se ho bát. Nezapomeňte vysvětlit - jaká je délka menstruačního cyklu.

Je důležité, aby dívka poznala fáze svého období, protože uprostřed nich může dívka otěhotnět, což je pro nezralý organismus velmi nežádoucí. Která fáze je považována za nejnebezpečnější, měl by o tom vědět také každý teenager..

Jak k menstruaci dochází, je pro test popsáno výše. Tento proces je stejný pro dospělou ženu i dívku. Pokud však dospělá žena již ví, jaké příznaky jí předcházejí, je třeba teenagerovi jasně vysvětlit.

Před nástupem menstruace jsou pozorovány následující jevy:

 • kreslení bolesti v křížové kosti, často v dolní části zad;
 • bolesti hlavy;
 • únava, slabost;
 • citlivost bradavek
 • přibývání na váze;
 • někdy dochází k vylučování slizničních sekrecí.

Přidělení podle dne:

 • 1 den - nedostatečné propuštění;
 • 2,3 dne - hojné;
 • 4,5 dne - pokles výtoku;
 • 6-7 dní - ukončení menstruace.

Drahé matky, až bude vaší dceři 10–11 let, začněte hovořit o přístupu přirozeného procesu. Naučte podložky a další předměty osobní hygieny. Hlavní věcí je mluvit o časném těhotenství a jeho důsledcích, aby byl život vaší dcery radostný a bez zbytečných problémů..

Proč má žena bolesti na hrudi? Odpovědi odborníků na otázky žen

Hormonální narušení u žen: vše, co o tom potřebujete vědět

Proč žena bolí v podbřišku?

Proč bradavky u žen a dívek bolí a co lze dělat

Efektivní použití červeného kartáče (rhodiola za studena) pro ženy

Co je dress code pro ženy a jaké to je

Co je to měsíčně

Co je to periodické ?

Menstruace.

Většina této tekutiny je krev. Povinností každé ženy je vědět co nejvíce o svém zdraví a cítit její tělo.

Menstruační kalíšek je ultramoderní produkt dámské intimní hygieny. Poskytuje v tomto období nový stupeň svobody. Menstruace již není důvodem k otálení. A je to pravda. Číst dál!

Vždy máme na skladě jednoduchý hygienický sortiment misek od různých výrobců..

Německo, Finsko, Španělsko, Rusko, Čína. Anatomicky tvarované, s ventilem, sady misek z lékařského silikonu a termoplastického elastomeru.

Můžete se s ním seznámit a vybrat ten správný na stránce produktu:

Menstruační cyklus má obrovský dopad na pohodu a emoční zázemí ženy..

Povinností každé ženy je vědět o něm a cítit její tělo..

K článku vám náš internetový obchod nabízí moderní výrobky pro intimní ženskou hygienu, které vám pomohou prožít menstruaci s maximálním komfortem a bezpečím..

Například:

Menstruační kalíšek je ultramoderní produkt dámské intimní hygieny. Poskytuje v tomto období nový stupeň svobody. Menstruace již není důvodem k otálení nebo nepříjemnému pocitu.

Vždy máme na skladě jednoduchý hygienický sortiment silikonových menstruačních kalíšků od různých výrobců..

Německo, Finsko, Španělsko, Rusko, Čína. Anatomicky tvarovaný, s ventilem, s dříkem, kroužkem a kuličkovým ocasem. sady misek z bezpečného lékařského silikonu a termoplastického elastomeru.

Můžete se s ním seznámit a vybrat ten správný na stránce produktu:

Speciální opakovaně použitelné menstruační kalhotky, ochranné s nepromokavou vrstvou nebo hygienické, které lze nosit bez tamponů a vložek. Snadno přizpůsobte svou velikost od více než 10 výrobců.

Na fotografii jsou kalhotky na modelu na sobě naruby, takže můžete odhadnout velikost absorpčních a ochranných nepromokavých vrstev „od elastické po elastickou“.

Vysoký, střední nebo nízký pas. Slipy, bikiny a dokonce i tanga.

Navštivte stránku našeho internetového obchodu se speciálním prádlem pro cyklus: „Menstruační kalhotky“

Co je to menstruace?

Menstruace (od lat. Menis - měsíc, menstruus - měsíčně), menstruace nebo regulace - součást menstruačního cyklu těla žen.

Během menstruace je funkční vrstva endometria (děložní výstelka) odmítnuta a je doprovázena krvácením. Od prvního dne menstruace začíná menstruační cyklus..

Proč potřebujete měsíčně?


Menstruační proces je období, kdy se děložní epitel obnovuje během každého měsíce..

Během tohoto procesu dochází k nevratným změnám v epitelu a ten je odstraněn z těla, protože jej již nelze použít. Místo toho se v těle vytváří nový epitel, který se úspěšně účastní vnitřních procesů..

Funkční účel:

Znovuzrození buněk. Menstruační proces vám umožňuje obnovit epiteliální buňky, což poskytuje důležitou roli pro reprodukční schopnosti dívky.


Přírodní ochrana. V menstruačním procesu je zahrnuta samostatná vrstva dělohy, která je zodpovědná za analýzu problémů ve vajíčcích, která nejsou oplodněna, a interferuje s implantací těchto vajíček. Taková vejce se každý měsíc odstraňují z těla spolu s epitelem..

Menstruační krev se nesráží a má tmavší barvu než krev cirkulující v cévách. To je způsobeno přítomností sady enzymů v menstruační krvi.

Menstruační krev je tekutina z pochvy během menstruace. Přesněji řečeno, správnějším termínem je menstruační tekutina, protože její složení kromě samotné krve zahrnuje slizniční sekreci krčních žláz, sekreci vaginálních žláz a endometriální tkáň.

Průměrný objem menstruační tekutiny uvolněné během jednoho menstruačního cyklu je podle Velké lékařské encyklopedie asi 50-100 mililitrů.

Jednotlivé variace se však pohybují od 10 do 150 a dokonce až do 250 mililitrů..

Toto rozmezí je považováno za normální, hojnější (nebo naopak slabý) výtok může být příznakem onemocnění. Menstruační tekutina je červenohnědá, mírně tmavší než žilní krev.

Množství železa ztracené v menstruační krvi je pro většinu žen relativně malé a samo o sobě nemůže způsobit příznaky anémie.

V jedné studii byla skupina žen s příznaky anémie vyšetřována endoskopem. Ukázalo se, že 86% z nich skutečně trpělo různými gastrointestinálními chorobami (jako je gastritida nebo duodenální vředy, při nichž dochází ke krvácení do gastrointestinálního traktu).

Tato diagnóza mohla chybět, protože nedostatek železa byl omylem přičítán ztrátě menstruační krve. Pravidelné silné menstruační krvácení však v některých případech může vést k anémii..

K menstruaci (a menstruačním cyklům obecně) obvykle nedochází během těhotenství a kojení. A absence menstruace v očekávaném čase je běžným příznakem, který naznačuje těhotenství..

Během menstruace může žena pociťovat fyzické nepohodlí. Před menstruací může být podrážděnost, ospalost, únava, mírné zvýšení tepové frekvence, během menstruace - mírné zpomalení tepu.

Předmenstruační syndrom

Některé ženy zažívají emoční otřesy spojené s menstruací.

Někdy dochází k podrážděnosti, únavě, slzavosti, depresi. Tato řada emočních účinků a změn nálady je také spojena s těhotenstvím a může být způsobena nedostatkem endorfinů..

Odhady výskytu premenstruačního syndromu se pohybují od 3% do 30%. V určitých vzácných případech může u jedinců náchylných k psychotickým poruchám menstruace vyvolat menstruační psychózu.


Je důležité znát dny cyklu, jejichž popis vám pomůže lépe poznat sebe sama.

Ženský cyklus ve dne, co se v těchto dnech děje, by každá žena měla vědět, protože to ukáže, kdy jste připraveni na otěhotnění, když jste vášniví nebo naopak - chladní, proč se tak mění nálada:

1. den děloha vyhodí použité endometrium, to znamená, že začne krvácení.

Žena se může cítit špatně, bolesti v podbřišku. Chcete-li snížit bolestivé pocity, můžete si vzít „No-shpa“, „Buscopan“, „Belastezin“, „Papaverin“.

Silné pocení začíná 2. den.

Třetí den je děloha velmi otevřená, což může přispět k zavedení infekce. V tento den může žena také otěhotnět, takže sex by měl být chráněn..

Od 4. dne se nálada začíná zlepšovat, objeví se pracovní kapacita, protože menstruace se blíží ke konci.


Co je to denní odpolední cyklus?

Dny 9 až 11 jsou považovány za nebezpečné, můžete otěhotnět.

Říkají, že v tuto chvíli si můžete představit dívku. A v den ovulace a bezprostředně poté je vhodné k početí chlapce.

12. den se zvyšuje libido žen, což s sebou nese silnou sexuální touhu.

Když začne druhá polovina?

Od 14. dne, kdy se vejce začne pohybovat k mužskému původu, dojde k ovulaci.

16. den může žena přibírat na váze, jak se zvyšuje její chuť k jídlu.

Možnost otěhotnění zůstává až 19 dní.

Od 20. dne začínají „bezpečné“ dny. Co jsou Bezpečné dny? Přesně! „Bezpečné“ - v uvozovkách!

V těchto dnech klesá možnost otěhotnění. Mnoho žen si klade otázku: je možné, aby žena otěhotněla před menstruačním cyklem? Pravděpodobnost je malá, ale nikdo nemůže poskytnout plnou záruku.

Období menstruace se může změnit v důsledku mnoha faktorů. Žádná žena nemá po celý život rovnoměrný cyklus. I nachlazení, únava nebo stres to mohou změnit..

Mnoho lékařů varuje, že tělo je schopné „rozdávat“ opakovanou ovulaci, takže i 1 den před menstruací si můžete otěhotnět.

Menopauza

Věk menopauzy (ukončení menstruace): norma - 40-57 let, s největší pravděpodobností - 50-52 let.

V mírném podnebí trvá menstruace v průměru až 50 let, po které nastane menopauza; nejprve zmizí regulace na několik měsíců, pak se objeví a zase zmizí atd..

Existují však ženy, které udržují menstruaci až 70 let. Z lékařského hlediska se má za to, že k menopauze došlo, pokud v průběhu roku nedošlo k vůbec žádné menstruaci.

Co je to menstruační cyklus?

V tomto videu můžete za pouhých 7,5 minuty podrobně pochopit fenomén menstruace..

Mechanismus menstruačního cyklu je popsán velmi podrobně. Fáze menstruačního cyklu. Jaké hormony jsou kontrolovány a jak dlouho mají.

Pokud něco není jasné, stačí se podívat znovu.

Menarche.

První výskyt menstruace (menarche) u ženy nastává v průměru ve věku 12-14 let (v rozmezí od 9-11 let do 19-21 let). Menstruace v horkém podnebí začíná mezi 11 a 15 lety. V mírném podnebí - ve věku 12 až 18 let a v chladném podnebí - ve věku 13 až 21 let.

Věk menarche odhaluje určité rasové rozdíly: řada studií například ukázala, že menarche se vyskytuje dříve u černošských lidí než u bělochů žijících ve stejných socioekonomických podmínkách.

Po prvním období může být další za 2 nebo 3 měsíce. V průběhu času se menstruační cyklus ustálí a trvá 28 dní, ale cyklus 21 až 35 dnů je normální. Pouze 13% všech žen má cyklus přesně 28 dnů. Menstruace trvá asi 2-8 dní. Veškerý výtok pochází z pochvy.

Menstruační cykly v průměru obvykle začínají mezi 12 a 15 lety a pokračují až do věku 45-50 let.

Vzhledem k tomu, že menstruační cykly jsou výsledkem změn vaječníků spojených s tvorbou oocytů, je žena plodná pouze tak dlouho, dokud má menstruační cykly.

To neznamená, že sexuální aktivita se zastaví s nástupem menopauzy - v tomto případě zmizí pouze plodnost..

Z praktických důvodů je začátek menstruačního cyklu považován za den, kdy se objeví menstruační krvácení..

Menstruační tok se skládá ze zhroucení endometria smíchaného s krví z prasklých cév.

Před nástupem menstruace jsou pozorovány následující jevy:

 • kreslení bolesti v křížové kosti, často v dolní části zad;
 • bolesti hlavy;
 • únava, slabost;
 • citlivost bradavek
 • přibývání na váze;
 • někdy dochází k vylučování slizničních sekrecí.

Přidělení podle dne:

 • 1 den - nedostatečné propuštění;
 • 2,3 dne - hojné;
 • 4,5 dne - pokles výtoku;
 • 6-7 dní - ukončení menstruace.

Menstruační fáze trvá v průměru 3-4 dny. Po ní následují další dvě fáze menstruačního cyklu - fáze proliferace a fáze sekrece (luteální fáze nebo fáze žlutého tělíska).

Fáze sekrece začíná po ovulaci a trvá asi 14 dní. Doba trvání proliferační fáze je variabilní, průměrně 10 dní.

Menstruační cyklus se tedy obvykle nazývá časové období, jehož začátek je první den nástupu menstruace a konec je den před objevením se dalšího menstruačního toku..

Normální menstruační cyklus zdravé ženy má čtyři fáze, z nichž každá trvá přibližně 7 dní. Trvání celého cyklu je 28 dní. Délka menstruačního cyklu 28 dní je však průměrná hodnota..

U každé jednotlivé ženy se může lišit nahoru i dolů. Ale cyklus, který trvá 21 až 35 dní, je také považován za normální..

Pokud se cyklus nevejde do těchto časových intervalů, není to normou. V takovém případě byste měli kontaktovat gynekologa a podstoupit komplexní vyšetření pod jeho vedením..

Období a hormony

Všechny procesy během menstruačního cyklu jsou řízeny hormony, proto je velmi důležité, aby byla hormonální rovnováha v ženském těle vždy normální. Jinak budete možná potřebovat pomoc nejen gynekologa, ale také endokrinologa..

Období bolí?


Na to, jak se žena cítí během menstruace, může mít vliv mnoho faktorů:

 • Dědičná predispozice - některé z nežných pohlaví dostávají jako „dárek“ od matek a babiček bolestivé pocity nebo jejich úplnou nepřítomnost během regulace;
 • Životní styl - stres, nepravidelný intimní život, nesprávná strava, nízká nebo nadměrná fyzická aktivita mohou v kritických dnech zhoršit stav ženy;
 • Celkové zdraví - je-li žena nemocná, nachlazená nebo se zhoršily její chronické nemoci, menstruace jen zhorší její již tak špatné zdraví.

Vzhledem k tomu, že během regulace jsou hormonální změny v ženském těle poměrně intenzivní, pocity ženy se mohou lišit v závislosti na dni jejího období.

První den se spolu s hojným výtokem mohou objevit bolestivé nebo tažné bolesti v dolní části břicha.

Tyto pocity jsou vysvětleny kontrakcemi stěn dělohy, které se podobnými akcemi snaží vytlačit exfoliované endometrium ze sebe.

V tuto chvíli se mohou zhoršit kardiovaskulární, nervové a zažívací patologie. Kvůli vazokonstrikci může krevní tlak klesnout, zejména u hypotenzních pacientů. V důsledku hormonálních změn se nálada zhoršuje a v důsledku uvolňování aktivních prostaglandinů se snižuje střevní tonus a vznikají poruchy.

V tuto chvíli se doporučuje zdržet se pohlavního styku, protože u obou partnerů existuje vysoké riziko infekce.


Od 3 do 6 dnů se objem výtoku snižuje, psychoemoční stav ženy se normalizuje, občas cítí mírnou bolest a další příznaky.


Po skončení regulace se žena začne cítit skvěle, nejen se zlepší její pohoda, ale také její nálada a zvýší se její libido.

Fáze menstruačního cyklu více

Menstruační cyklus má několik fází. Fáze změn ve vaječnících a endometriu se liší. Každý z nich má své vlastní vlastnosti a vlastnosti..

Příprava ženského těla na těhotenství se vyznačuje cyklickými změnami v endometriu dělohy, které se skládají ze tří po sobě následujících fází: menstruační, proliferativní a sekreční - a nazývají se děložní nebo menstruační cyklus.

Menstruační fáze - první fáze cyklu

Menstruační fáze s trváním děložního cyklu 28 dní trvá v průměru 5 dní. Tato fáze je krvácení z děložní dutiny, ke kterému dochází na konci ovariálního cyklu, pokud nedojde k oplodnění a implantaci vajíčka.

Menstruace je proces odtržení vrstvy endometria. Proliferativní a sekreční fáze menstruačního cyklu zahrnují procesy opravy endometria pro možnou implantaci vajíčka během dalšího ovariálního cyklu. Nejnepříjemnější a často bolestivá fáze.

Proliferativní nebo folikulární fáze - druhá fáze cyklu

Doba proliferace se pohybuje od 7 do 11 dnů. Tato fáze se shoduje s folikulárními a ovulačními fázemi ovariálního cyklu, během nichž se zvyšuje hladina estrogenů, zejména est-radiol-17p, v krevní plazmě.

Hlavní funkcí estrogenů v proliferativní fázi menstruačního cyklu je stimulace buněčné proliferace tkání orgánů reprodukčního systému obnovením funkční vrstvy endometria a vývojem epiteliální výstelky děložní sliznice..

Proliferativní (folikulární) fáze - první polovina cyklu - trvá od prvního dne menstruace do okamžiku ovulace. V této době se pod vlivem estrogenů (hlavně estradiolu) buňky bazální vrstvy množí a funkční vrstva endometria se obnovuje.

Doba trvání fáze se může lišit. Bazální tělesná teplota je normální. Epiteliální buňky žláz bazální vrstvy migrují na povrch, proliferují a tvoří novou epiteliální výstelku endometria. V endometriu dochází také k tvorbě nových děložních žláz a růstu spirálních tepen z bazální vrstvy..

V této fázi pod vlivem estrogenů endometrium dělohy zesiluje, její žlázy, vylučují hlen, zvětšují se a délka spirálních tepen roste. Estrogeny způsobují proliferaci vaginálního epitelu, zvyšují sekreci hlenu v děložním čípku.

Sekrece se stává hojnou, zvyšuje se množství vody v jejím složení, což usnadňuje pohyb spermií.

Na začátku menstruačního cyklu má ženské tělo velmi nízkou koncentraci ženských hormonů estrogenu. Taková nízká hladina se stává podnětem pro hypotalamus k produkci speciálních uvolňujících hormonů, které dále ovlivňují tkáň hypofýzy. Právě v hypofýze se produkují dvě hlavní hormonální látky, které regulují měsíční cyklus - folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormony (LH).

Tyto chemikálie vstupují do krevního řečiště a dostávají se do tkání vaječníků ženy. Výsledkem této interakce je, že vaječníky začnou produkovat ty estrogeny, které v těle v prvních dnech menstruačního cyklu nestačí. Vysoká hladina estrogenu v krvi je nezbytná pro zahájení procesu aktivního růstu folikulů (ženských zárodečných buněk) ve vaječnících.

Stimulace proliferačních procesů v endometriu je spojena se zvýšením počtu progesteronových receptorů na membráně endometriálních buněk, což v něm pod vlivem tohoto hormonu zvyšuje proliferační procesy. Nakonec zvýšení koncentrace estrogenu v krevní plazmě stimuluje kontrakci hladkého svalstva a mikroklků vejcovodů, což podporuje posun spermií směrem k ampulární části vejcovodů, kde má dojít k oplodnění vajíčka..

Každý měsíc v ženském těle začne dozrávat několik takových buněk najednou, mezi nimiž vynikne jeden dominantní folikul. Byl to proces zrání a růstu folikulu, který tvořil základ pro přiřazení názvu první fázi menstruačního cyklu, která se nazývá folikulární.

Trvání této fáze může být u každé ženy jiné, ale v průměru s 28denním cyklem zrání folikulu trvá přibližně 14 dní. Čím déle tato fáze trvá, tím delší je celý menstruační cyklus ženy..

Toto období je považováno za nejvíce nepředvídatelné a nejvíce „jemné“. Je to v proliferační fázi, kdy tělo ostře reaguje na všechny negativní jevy, které se mu vyskytnou.

Stres nebo nemoc mohou snadno zastavit proces zrání folikulů a prodloužit tak cyklus, nebo naopak, vést k odmítnutí endometria, které se právě začalo zotavovat (napodobování menstruace).

Na konci folikulární fáze klesá hladina FSH, začíná střed cyklu, tělo se připravuje na ovulaci.

Videa mechanismů menstruačního cyklu

Ovulace je třetí fází menstruačního cyklu

Začíná to po náhlém nárůstu LH (luteinizačního hormonu), takzvaného luteinizačního výbuchu. Po prasknutí dominantního folikulu z něj vyjde vejce a začne se pohybovat podél vejcovodu.

Jakmile se vejde do folikulu, vejde vajíčko do vejcovodu nebo vejcovodu (tento proces se nazývá ovulace). Vnitřní povrch trubiček je pokrytý klky, jejichž pohybem se vajíčko pohybuje do děložní dutiny a připravuje se na oplodnění a implantaci.

Působením LH cervikální hlen změkne a uvolní se, díky čemuž se spermie mohou snadno dostat do děložní dutiny a trubiček.

Život vajíčka je 12-48 hodin (zatímco spermie žijí až 5 dní). Pokud během tohoto období nedojde k ovulaci, vaječná buňka zemře.

Ovulaci lze vypočítat a určit pomocí níže uvedených znaků:

 1. Žena začíná pociťovat silnou sexuální touhu.
 2. Bazální teplota stoupá.
 3. Množství výtoku se zvyšuje, stávají se slizkými, vláknitými, ale zůstávají lehké a jsou doprovázeny dalšími příznaky.
 4. V dolní části zad se mohou objevit mírné bolesti.

Pokud v tuto chvíli dojde k setkání vajíčka a spermatu, vytvoří se embryo a žena může otěhotnět.

Jak bylo uvedeno výše, během druhé fáze dominantní folikul aktivně a rychle roste. Během této doby se jeho velikost zvětší asi pětkrát, v důsledku čehož zvětšená buňka vyčnívá za stěny vaječníku, jako by z ní vyčnívala.

Výsledkem tohoto výčnělku je prasknutí folikulární membrány a uvolnění vajíčka připraveného k dalšímu oplodnění. V této fázi menstruačního cyklu začíná nejpříznivější období pro početí dítěte..

Není obtížné vypočítat datum ovulace, zvláště pokud má žena stabilní a pravidelný menstruační cyklus. Den ovulace nastává přesně 14 dní před prvním dnem nástupu menstruace.

Luteal (sekreční) - čtvrtá fáze menstruačního cyklu

Sekreční (luteální) fáze - druhá polovina - trvá od ovulace do nástupu menstruace (12-16 dní). Vysoká hladina progesteronu vylučovaného žlutým tělem vytváří příznivé podmínky pro implantaci embrya. Bazální tělesná teplota je nad 37 ° C.

Změny ve vaječnících

Produkce luteinizačního hormonu se zastaví tak náhle, jak to začalo bezprostředně po ovulaci. Místo folikulu se tvoří žluté tělísko - druh endokrinního orgánu, který produkuje těhotenský hormon progesteron.

Změny v děloze

Progesteron přispívá k hojnému přívodu krve do již zvětšeného endometria. Sliznice se stává měkčí a „lepivější“, díky čemuž se k ní oplodněné vajíčko snadno připojí.

Během tohoto období nedojde k žádným významným změnám. Tělo „čeká“ na oplodnění vajíčka. Hladiny hormonů se nemění. V případě, že došlo k oplodnění, od okamžiku početí po implantaci budoucího embrya do endometria to trvá asi 10 dní. Během této doby má vejce čas se podělit a je připojeno malým organismem, ve kterém je asi 12 buněk.

V případě, že nedošlo k oplodnění, žluté tělo zemře, progesteron se přestane uvolňovat, proto není endometrium tak intenzivně zásobováno krví, což vede k jeho smrti.

Povrchová vrstva endometria je odmítnuta a spolu s mrtvým vejcem je uvolněna ven. Začíná první fáze menstruačního cyklu - nejchudší v ženských hormonech, takže ženy během menstruace jsou často podrážděné a agresivní.

U zdravých žen dochází k ovulaci přibližně uprostřed menstruačního cyklu. Přidáním tří dnů před a po ovulaci získáme optimální dny pro početí dítěte. Faktem je, že spermie mohou vstoupit do děložní dutiny před ovulací, ale vzhledem k jejich dlouhé životnosti může dojít k oplodnění, i když k pohlavnímu styku došlo 4-5 dní před ovulací.

Ženy trpící zánětlivým onemocněním pánve a endokrinními poruchami mají také menstruační nepravidelnosti.

A i když se jeho trvání a pravidelnost nezměnily, některé fáze se mohou z cyklu posunout nebo dokonce vypadnout..

Rozdělení menstruačního cyklu na proliferativní a sekreční fázi je libovolné, protože vysoká úroveň proliferace přetrvává v epitelu žláz a stromatu v rané fázi sekrece. Pouze vzhled progesteronu ve vysoké koncentraci v krvi do 4. dne po ovulaci vede k prudkému potlačení proliferativní aktivity v endometriu.

Sexuální styk během menstruace

Po dlouhou dobu se věřilo, že kvůli zvýšené zranitelnosti vůči různým druhům infekcí je třeba se během menstruace vyhnout pohlavnímu styku. Podle moderních doporučení není sexuální aktivita během menstruace kontraindikována, ale kvůli možnému zvýšení rizika přenosu genitálních infekcí se doporučuje používat kondom.

Poruchy menstruace


Menstruační nepravidelnosti jsou poměrně časté a snižují se na:

 • Ukončení nebo pozastavení (amenorea).
 • Vychýlené nebo vytlačené krvácení (menstruatio vicaria).
 • Posílení (menoragie).
 • Bolestivá menstruace (dysmenorea, stará algomenorea).

Pozastavení menstruace závisí na různých podmínkách..

Početí zastaví normální tok krve a představuje fyziologickou příčinu. Menstruace se může zastavit při jakékoli významné ztrátě krve jinou částí těla, v takovém případě je menstruační krev zadržena nebo odstraněna jinými prostředky..

Když se menstruace zastaví, je třeba mít na paměti příčinu této abnormality. Pokud po nachlazení po emočním utrpení menstruace po dlouhou dobu nenastane, je nutné se poradit s lékařem. Zvláštní zmínku si zaslouží mechanické zpoždění menstruace; stane se to, když se zúží vchod do pochvy, když se zúží samotná pochva a děložní čípek.

Někdy dochází ke krvácení v jakékoli části, která je vzdálena od dělohy, od druhé, tok může být buď snížen nebo zastaven, tento jev se nazývá dodatečná nebo odchylná menstruace (zástupná menstruace).

V takových případech k toku obvykle dochází na místech bez kůže, například na ranách, vředech; také ve sliznici, např. v ústech, nosu.

Obecně řečeno, na povrchu těla není jediný bod, kde by nebyla pozorována další menstruace. Navíc ve vaječnících existují jevy, které jsou běžné pro menstruaci..

U menoragie se prodlužování zvyšuje.

K tomu dochází u onemocnění dělohy nebo sousedních orgánů:

 • se zánětem dělohy,
 • s erozí děložního čípku,
 • když je krev naplněna širokými vazy atd.;
 • někdy nejsou žádné poruchy dělohy a zvýšený průtok závisí na obecném zhoršení zdraví.

Dysmenorea se týká menstruace, která je bolestivá.

S nimi často odcházejí krevní sraženiny. Během léčby je věnována pozornost základní příčině nepravidelnosti menstruace a snaží se ji odstranit..

Vlastnosti osobní hygieny během menstruace.

Pro ženy je nesmírně důležité dodržovat hygienu pohlavních orgánů během menstruace..

Samozřejmě musíte neustále sledovat čistotu svého těla, ale pokud máte menstruaci, měli byste to dělat mnohem opatrněji..

Doporučuje se umýt vnější pohlavní orgány nejméně 2-3krát denně teplou vodou a mýdlem (vypláchnout) a každý den se sprchovat. Teplé koupele, vyhřívací podložky, léky proti bolesti mohou zmírnit bolest během bolestivých období.

Výkon ženy během tohoto období je do určité míry zachován, ale je třeba se vyhnout zvýšené fyzické aktivitě, podchlazení a přehřátí.

Alkohol a kořeněná jídla jsou kontraindikovány, protože zvyšují děložní krvácení v důsledku přívalu krve do břišních orgánů.

Pravidla chování pro menstruaci.

 • Umyjte se několikrát denně.
 • Jak se špinavé prádlo vyměňujte.
 • Používejte speciální hygienické vložky nebo tampony. Měňte je během dne alespoň jednou za 3 hodiny.
 • Nespi s tamponem. To může vést k zánětu pochvy..
 • Nebo použijte menstruační kalíšek vyrobený z lékařského silikonu. Mísa musí být vyprázdněna nejméně jednou za 12 hodin. Můžete spát s hypoalergenním menstruačním kalíškem.
 • Jezte správně, užívejte vitamíny. Pomohou zvládnout psychologické nepohodlí..

Jaký je rozdíl mezi výrobky menstruační hygieny? Které prostředky jsou lepší?

Jak již bylo zmíněno výše, pro zachování osobní hygieny používají dospívající dívky a ženy jednorázové vložky, které jsou připevněny ke spodnímu prádlu a / nebo tamponům zavedeným do pochvy..

V obou případech tkáň polštářku nebo tamponu absorbuje menstruační tok, který ve vlhkém a teplém prostředí může způsobit vývoj škodlivých patogenů a zánět pochvy, stejně jako příčinu TSS (syndrom toxického šoku).

V evropských zemích, USA a Kanadě a nyní i v Rusku jsou opakovaně použitelné (až 5 let) menstruační kalíšky stále populárnější jako výrobky osobní hygieny. Tento typ hygienického výrobku neabsorbuje sekrece, ale sbírá je, takže můžete misku bezpečně používat až 12 hodin bez výměny..

Hrnek prakticky hermeticky chrání pochvu, takže s ním můžete plavat v bazénu a otevírat vodní plochy bez obav z vniknutí vody a infekce.

To znamená, že je schopna vás chránit celou noc nebo celý den, ať děláte cokoli.!

Také opakovaně použitelné ekologické vložky vyrobené z přírodních materiálů si nyní poměrně rychle získávají na popularitě..

Koneckonců, některé ženy kategoricky nechtějí používat hygienické výrobky, které je třeba do sebe vložit. Z různých důvodů. Proto pro ně nemusí fungovat menstruační kalíšek a tampony..

Používání jednorázových farmaceutických hygienických výrobků určitě nezlepšuje zdraví žen. existuje řada problémů, které mohou způsobit. Jak být?

Právě pro takový případ jsou pro ně jako pohodlná a spolehlivější a bezpečnější alternativa vhodné opakovaně použitelné vložky..

Výhody opakovaně použitelných vložek:

 • Ukládání. Výrobce tvrdí, že při pečlivém používání - životnost je až 5 let.
 • Péče o životní prostředí. Snížení měsíčního odpadu.
 • Přínos pro zdraví. Mnoho žen se zbavilo otravného svědění a drozdů jednoduše tím, že se vzdalo jednorázových syntetických hygienických výrobků vyrobených z rafinovaných ropných produktů s použitím bělících prostředků, vonných látek atd..
 • Příjemné hmatové vjemy. Dýchat.
 • Nevytvářejí skleníkový efekt. Nelepte se na tělo.
 • Nezpůsobujte nepohodlí ani podráždění.
 • Spolehlivější než jednorázové podložky. Absorbují lépe a více. Nepropouštějte.
 • Nechte vodotěsnou vrstvu z nepromokavého materiálu.
 • Přírodní složení převážné většiny opakovaně použitelných vložek - bavlna, viskóza, bambusová tkanina, mikrovlákno.

Kde si můžete koupit menstruační kalíšek?

To je opravdu úžasný vynález! Nejlepší věc pro ženy.

Koneckonců, 99% těch žen, které vyzkoušely menstruační kalíšek, jen lituje, že se právě o ultramoderních prostředcích ženské intimní hygieny dozvěděly právě teď.!

Koneckonců neexistují žádné gynekologické kontraindikace, aby zdravé ženy používaly mísy. Vůbec ne!

A existuje tolik výhod používání menstruačního kalíšku (ve srovnání s tradičními výrobky pro ženskou intimní hygienu), napočítali jsme jich více než 30, že jsou všechny zahrnuty v samostatném článku na našem blogu, kde můžete kliknout na tento odkaz.

Pro maximální pohodlí vyžaduje intimní hygiena také speciální výrobky, které jsou schopny se dobře postarat o mikroflóru, aniž by způsobovaly suchost a podráždění..

To, co znamená použít při mytí nebo sprchování, by mělo být stanoveno individuálně, v mnoha ohledech zde hraje důležitou roli typ pleti dívky.

Například je třeba si uvědomit, že jakékoli prostředky mají vysoce zásadité složení a vyvíjejí velký tlak na pokožku, dodávají tělu nové napětí a nedávají relaxaci..

Pokud má dívka suchou pokožku, pak čím více alkálií ve výrobku, tím větší podráždění kůže to povede.

V takových případech se doporučuje použití mýdla odmítnout a upřednostnit gelové výrobky. Gely jemněji odstraní všechny nečistoty z intimních partií, aniž by pokožce přinesly nový stupeň podráždění..

Skvělým prostředkem pro každodenní použití je jemný intimní gel „Delight“ Bioritm.

Speciální receptura jemně pečuje o pokožku, má preventivní a omlazující účinek. Na rozdíl od běžných gelů a mýdel nezpůsobuje produkt alergie ani podráždění. Obsahuje provitamin B5, výtažek z heřmánku a gel z aloe vera.

Extrakt z heřmánku pomáhá zmírnit podráždění a zarudnutí. Intimní gel má jemnou texturu a neutrální zápach. Pění dobře a lze jej snadno vypláchnout i malým množstvím vody. Poskytuje čistotu, svěžest a pohodlí po celý den.

Neutrální vzorec pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pH. Neobsahuje agresivní povrchově aktivní látky (SLS, SLES)

V našem internetovém obchodě je vždy jednoduchý hygienický sortiment menstruačních kalíšků od různých výrobců.

Německo, Finsko, Španělsko, Rusko, Čína. Anatomicky tvarované, s ventily, sady misek.

Můžete se s ním seznámit a vybrat ten správný na stránce produktu:

Kolik je psáno? Mnoho lidí je zmateno správným hláskováním tohoto slova. Někdo to píše samostatně, někdo pomocí pomlčky a někdo se obecně spojuje! Abyste porozuměli pravopisu tohoto slova, musíte určit slovní druhy, z nichž se skládá.